szkic-strony-MGW kolor 07szkic-strony-MGW kolor 06szkic-strony-MGW kolor 05szkic-strony-MGW kolor 04

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Oferta Edukacyjna

XX Tydzień Ziemi

XX Tydzień Ziemi

wodaJubileuszowa, XX edycja „Tygodnia Ziemi” w Zabrzu, odbędzie się  w dniach 16-22 kwietnia 2013 r. pod hasłem :„Woda łączy”. Hasło obecnego „Tygodnia” nawiązuje do faktu ogłoszenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2013 – „Międzynarodowym rokiem współpracy w dziedzinie wody”. Tematem, który znajduje się w szczególnym zainteresowaniu obecnej edycji „Tygodnia Ziemi” jest również kwestia segregacji odpadów w związku z wdrażaniem nowej ustawy dotyczącej tego zagadnienia.
Na dwudziestą edycję „Tygodnia Ziemi” złożą się konkursy skierowane do różnych grup wiekowych i odwołujące się do różnorakich uzdolnień młodych ludzi (plastyka, fotografia, poezja, Internet) a także do ich wiedzy i wyobraźni. Prestiżowym konkursem jest Turniej Wiedzy Ekologicznej dla gimnazjalistów. Wspólnym celem wspomnianych konkursów jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości wobec otaczającego nas świata przyrody, wyczulenie względem istniejących i potencjalnych zagrożeń, wywoływanie postawy uczestnika, a nie tylko obojętnego widza działań na rzecz ochrony środowiska. Drugą dziedziną będącą w polu uwagi „Tygodnia” jest przekazywanie rzetelnej wiedzy (szczególnie tej dotyczącej „ekologicznych” problemów naszego regionu) poprzez prelekcje i warsztaty, spotkania i pokazy. Uczestnicząca w „Tygodniu” młodzież ma okazję do zapoznania się z zauważanymi i docenianymi w skali kraju osiągnięciami gminy Zabrze w dziedzinie działań na rzecz ochrony środowiska. Młodzi ludzie zapoznają się z nowoczesnymi, przyjaznymi środowisku instalacjami przemysłowymi i komunalnymi. Zależy nam na własnej aktywności odbiorców „Tygodnia”. Obok zajęć edukacyjnych i konkursów proponujemy różne formy uczestnictwa - udział w występach artystycznych, imprezach sportowych. Imprezie towarzyszą okolicznościowe wystawy oraz kiermasz wydawnictw i minerałów.


 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania sie z konkursami w ramach XX Tygodnia Ziemi.

KONKURSY TYGODNIA ZIEMI DO POBRANIA

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ DO POBRANIA

ZESTAW PYTAŃ DO TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ

WYNIKI ELIMINACJI TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ


 

logo unijneLogoSEKAP

baner gosp